Следните услуги също са част от нашата дейност:

  • – Аудио озвучаване на събития – концерти, конференции, всякакъв вид мероприятия
  • – Видео заснемане с постпродукция към него
  • – Изготвяне на 360 градусови снимки и видеа
  • – Заснемане с дрон