Следните услуги също са част от нашата дейност:

  • Аудио озвучаване на събития – концерти, конференции, всякакъв вид мероприятия
  • Видео заснемане с постпродукция към него
  • Изготвяне на 360 градусови снимки и видеа
  • Заснемане с дрон